Hromadná pripomienka verejnosti

k návrhu zákonov, ktorými sa menia Zákony 597/2003 Z.z. a 184/2009 Z.z.

Podporte Hromadnú pripomienku občanov a pomôžte zastaviť likvidačné školské zákony!


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo na schválenie dva návrhy zákonov, ktoré môžu občanom Slovenskej republiky zásadným spôsobom obmedziť slobodu voľby vzdelávacej cesty. 

Ak chcete ovplyvniť prijímanie týchto zákonov prostredníctvom Hromadnej pripomienky občanov, TU PODPÍŠTE HROMADNÚ PRIPOMIENKU A VÝZVU

Reštriktívne opatrenia a uplatňovanie zvýšených právomocí samospráv, orgánov decentralizovanej štátnej správy, Štátnej školskej inšpekcie i samotného ministerstva voči školám môžu v aplikačnej praxi znamenať likvidáciu škôl a faktický zánik systému neštátneho školstva na Slovensku. Novely zákonov ustanovujú:

 • možnosť, aby vyššie územné celky nepovolili otvorenie prvých ročníkov v gymnáziách a stredných odborných školách  a tým faktickú likvidáciu “nepohodlných” gymnázií, konzervatórií, stredných škôl a odborných učilíšť;
 • možnosť, aby hlavný školský inšpektor dal návrh na vyradenie školy a školského zariadenia zo siete bez ohľadu na to, či zistil závažné nedos­tatky vo výchovno-vzdelávacom pro­cese a tým vyradenie “nepohodlných” škôl zo siete škôl a školských zariadení a ich faktický zánik;
 • plošné odvolanie riaditeľov súkromných a cirkevných škôl, ktorí sú vo funkcii viac ako 5 rokov k 30. 6. 2013 a tým významné obmedzenie autonómie a kompetencie zriaďovateľov škôl menovať a odvolávať riaditeľa;
 • také zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení, ktoré umožnia obciam, mestám a VÚC rozdeliť si finančné prostriedky, aj keď deťom neposkytujú nijaké mimoškolské aktivity a použiť prostriedky z výnosu dane z príjmov, určené na vzdelávanie na úplne iné účely.

Tieto návrhy by znamenali, že v krátkom čase môže dôjsť k zániku veľkého množstva slovenských škôl a školských zariadení, masívnemu prepúšťaniu pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a obmedzeniu práv a slobôd občanov.

Ak chcete ovplyvniť prijímanie týchto zákonov prostredníctvom Hromadnej pripomienky občanov, TU PODPÍŠTE HROMADNÚ PRIPOMIENKU A VÝZVU

Dopad týchto noviel zákonov by mohol spôsobiť nielen vážne následky na celý vzdelávací systém, ale dôsledky drastických opatrení pocítia aj rodičia, zamestnanci škôl a nakoniec celá spoločnosť.

Voláme preto všetkých, ktorým záleží na vzdelávaní našich detí – postav­me sa za prijímanie takých zmien, ktoré povedú k tomu, aby malo každé dieťa a každý študent vytvorené optimálne podmienky pre svoj osobný rozvoj, rast a tým aj úspešný a dobrý život v dospelosti.

Umožnime prijímanie zmien v školstve, ktoré nebudú šité horúcou ihlou v záujme uspokojenia požiadaviek samospráv, ale budú premyslene smerovať k naplneniu požiadaviek celej spoločnosti na vzdelanie jej obyvateľov.

Ak chcete ovplyvniť prijímanie týchto zákonov prostredníctvom Hromadnej pripomienky občanov, TU PODPÍŠTE HROMADNÚ PRIPOMIENKU A VÝZVU

VEREJNÁ VÝZVA

Vyzývame Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča, aby vypustil z  predmetných návrhov zákonov všetky ustanovenia, ktoré vedú k možnému konfliktu záujmov, ku ktorému dochádza, ak štátne orgány v prenesenom výkone štátnej správy sú aj zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a zároveň majú aj kompetenciu, ako orgán štátnej správy ukladať povinnosti iným zriaďovateľom, čo v praxi znamená, že jeden zo zriaďovateľov koná a rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach iného zriaďovateľa.

Rovnako žiadame  upraviť v Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 597/2003 Z.z. všetky ustanovenia, ktoré umožňujú územnej samospráve určovať vo všeobecne záväznom nariadení podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky neštátnym zriaďovateľom a vlastným školám a školským zariadeniam financovaných z výnosu dane obcí (vyšších územných celkov), ako aj možnosť navrhnúť aj ďalšie kritériá, ktoré môže obec /vyšší územný celok zohľadniť pri určovaní výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia tak, aby nedochádzalo k nesystematickému a neúčelnému poukazovaniu finančných prostriedkov, obciam a VÚC bez účelovej viazanosti na poskytovanie vzdelávacích a mimoškolských ktivít.

Dôvodom výzvy je to, že v zmysle § 3 písm. c) a písm. p) Zákona č 245/2008 Z.z. (školský zákon) výchova a vzdelávanie sú založené na rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie a rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa.

Rokovať za verejnosť sú oprávnení:

Ľuboš Tvrdoň, Muškátová 23, 900 55 Lozorno, tvrdon@knb.sk, občiansky aktivista a rodič

Dana Spurná, Hlboká 3, 81104 Bratislava, e-mail: dana.spurna@hotmail.com

Marcel Zajac, Púpavová 15, Bratislava, rodič


Reklamy

Single Post Navigation

6 thoughts on “Podporte Hromadnú pripomienku občanov a pomôžte zastaviť likvidačné školské zákony!

 1. Anonym on said:

  Pán minister!
  Nepripustite návrat praktík potlačovania práv rodičov na výchovu detí podľa svojho najlepšieho vedomia. Za socializmu som na sebe zakúsil nezmyselnosť takého ideologického inžinierstva komunistov. Nechcite sa do slovenskej histórie zapísať ako ten, ktorý pokračuje v boji proti Pánovi neba a zeme, ktorý nech je oslávený na veky!
  Peter Václavik

 2. Tomas on said:

  trebalo by asi aj oficialnu hromadnu pripomienku tak ako sapodavat ma
  https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 3. Naďa on said:

  Dobrý deň,p.minister,
  absolútne nesúhlasím ,aby sa prijímali žiaci na SOU s maturitou s prospechom do 2,75.Ak môj syn bude mať prospech 2,76 nedostane sa na SOU s maturitou a čo mu zostane?SOU s výučným listom.To čo mu nadiktuje štát?Čo je dnes maturita?Aký osud čaká týchto žiakov,ktorí sú trojkári?Ak je niekto dobrý na trojku nezaslúži si šancu mať maturitu?Je to nezmyselné a ponižujúce.Nesúhlasím.Ak v štáte nefunguje zdravotníctvo a školstvo,vytvárate chorý a hlúpy štát.Buďte múdry a vytvárajte zákony ,aby tento štát bol zdravý a múdry a nie naopak.

  • Anonym on said:

   Vážená Naďa! Ja zasa nesúhlasím s Vami. Lebo ak má môj syn priemerný prospech v základnej škole 1,5 a chce ísť na priemyslovku, nechem, aby bol v triede s Vaším synom, lebo ten by bol brzdou v jeho napredovaní. To je ten istý prípad, prečo sa rodičia dožadujú neobmedzeného prijímania žiakov do osemročných gymnázií. Oni tvrdia, že tí ostatní, nemúdri žiaci bránia napredovaniu ich vlastných detí.

   Máte aj inú možnosť, než politikárčiť: nech Váš syn poriadne pridá v učení sa a Váš problém pominie.

 4. Anonym on said:

  Dobrý deň, pán minister,
  nedá mi nereagovať na skutočnosti, o ktorých sa dozvedáme v posledných dňoch. Hovoríte, že potrebujeme šetriť, ale dávam otázku, myslíte to skutočne vážne? Návrhy, ktoré sú dnes horúcou témou podľa mňa hovoria o opaku. Ak zoberiete financie tým, ktorí sa venujú deťom a mládeži a dáte ich do rúk aj tým, ktorí s deťmi nič nerobia – to je šetrenie? Ak zamedzíte voľnočasové aktivity a mladí budú nútení prežívať svoj voľný čas na ulici – to je šetrenie? Veď o pár rokov / a to tu už možno nebudeme / bude treba financie a oveľa vyššie na budovanie väzníc, či polepšovní. Toto chcete? Zdevastovanie výchovy počas komunizmu je bremenom a dedičstvom dnešných mladých rodičov, čo nevedia ako ďalej pri výchove svojich detí. Chcete vrátiť celú spoločnosť do marazmu, odkiaľ sme sa horko- ťažko ale vďaka Bohu dostali?

Pridajte odkaz pre ministra!

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: